Registar ugovora

Registar ugovora   Pregled sklopljenih ugovora u 2023.g. JAVNA NABAVA ažurirano 10.07.2023. Red.br Evidencijski br.nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora  Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn  Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor
Read More

Izvještaj o poslovanju

Izvještaj o poslovanju Dostupni izvještaji KOMUNALNO BASILIJA d.o.o. o poslovanju: 2023 – PLAN I PROGRAM   2022 – PLAN I PROGRAM        GODIŠNJE IZVJEŠČE 2021 2021 – PLAN i PROGRAM GODIŠNJE IZVJEŠČE 2020 GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2019 za
Read More

Opći akti

Opći akti   Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama Komunalno Basilija d.o.o. ustrojilo je Katalog informacija koje poduzeće posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Katalog informacija Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačk
Read More

Edukativni kutak

Edukativni kutak   Moje dobre navike – razvrstavamo otpad -informativni letak FZOEU Naviku usvojimo -¸otpad odvojimo – informativni letak FZOEU Glomaznom otpadu nije mjesto na ulici – informativni letak FZOUE Električni i elektronički otpad –
Read More

Reciklažno dvorište

Recikažno dvorište   Komunalno Basilija i Općina Šolta započinju s radom na području deponija Borovik gdje je započeta prva faza uređenja reciklažnog dvorišta. U prvoj fazi realizacije projekta uređenja reciklažnog dvorišta i održivog gospodarenja otpadom, osigurali smo na
Read More

Odvoz glomaznog otpada

Odvoz glomaznog otpada   OBAVJEŠTAVAMO SVE STANOVNIKE I POSJETITELJE OTOKA ŠOLTE DA JE STROGO ZABRANJENO ODLAGATI OTPAD IZVAN ILI PORED SPREMNIKA ZA OTPAD KAO I NA JAVNIM POVRŠINAMA . Molimo Korisnike da na  zelenim otocima ne odlažu krupni otpad već isključivo
Read More

Odvoz komunalnog otpada

Odvoz komunalnog otpada   Postupanje s otpadom – letak 2023.g. Prikupljanje miješanog komunalnog otpada u vašem mjestu/ ulici vršit će se jednom tjedno  po  rasporedu.  U periodu od 01.06. – 30.09. možete ugovoriti i dodatne odvoze izvan redovnog
Read More

Akti

Odluke – Pravilnici – Uredbe  Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šolta – primjena od 01.09.2023. objavljena u  Službeni_glasnik_Općine_Šolta_broj_11-2023.
Read More

Jednostavna nabava

JEDNOSTAVNA NABAVA Pravilnik o jednostavnoj nabavi_od 01.01.2024 JEDNOSTAVNA NABAVA 2024.g.  Odluka i Zapisnik – nabava guma Poziv za dostavu ponuda -gume za vozila i strojeve 2024 (06.03.2024.) Prilog -Troskovnik gume 2024 Odluka o odabiru – sustav video nadzora
Read More

Plan nabave

PLAN NABAVE Plan nabave 2024 Izmjene i dopune plana nabave za 2023 – II Plan nabave 2023 Plan nabave 2022 Plan nabave 2021. Plan nabave 2020. PLAN NABAVE 2019 Plan nabave 2019. izmjene i dopune II PLAN NABAVE 2018. PLAN NABAVE 2017. PLAN NABAVE 2017. – DOPUNA PLAN
Read More
12