Cjenik ostalih usluga Komunalno Basilija d.o.o.

Komunalno Basilija d.o.o. pružanje usluga naplaćuje sukladno Odlukama o donošenju cijena grobljanskih usluga,
parkinga u luci Rogač, isporuci pitke vode i električne energije, te ostalih usluga.

1. Cijenik grobljanskih usluga  

Odluka_o_donošenju_cijena_pružanja_grobljanskih_usluga

2. Cijenik usluga parkinga u luci Rogač 

Odluka_o_donošenju_cijena_parkinga_u_luci_Rogač

3. Cijenik usluga isporuke pitke vode i električne energije

Odluka_o_donošenju_cijena_isporuke_pitke_vode_i_električne_energije

4. Cijenik ostalih usluga 

Odluka_o_donošenju_cijena_ostalih_usluga