Cjenik ostalih usluga Komunalno Basilija d.o.o.

Cjenik usluga pdf

 

ODLUKA – cijene malčiranje i košenje- dopuna cjenika 01.04.2020.

ODLUKA voda 28.02.2020.

1. ISPORUKA PITKE VODE PUTEM HIDRANTA I CISTERNI

ISPORUKA PITKE VODE PUTEM HIDRANTA I CISTERNI NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA
Kat ISPORUKA VODE PUTEM HIDRANTSKE MREŽE za 1m3 Oporezivo Neoporezivo UKUPNO
Kn
Osnovica 13% 25% ∑s PDV-om
1. Isporuka vode – subvencionirana cijena kućanstva  za potrebe stalnog stanovništva  koja nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu a nalaze se unutar naselja usluga 1,00 0,25 1,25 14,59
1m3 6,00 0,78 6,78 6,56
2. Isporuka vode kućanstva i gospodarski objekti  a nalaze se unutar naselja usluga 5,00 1,25 6,25 19,59
1m3 6,00 0,78 6,78 6,56
  ISPORUKA VODE PUTEM CISTERNI Osnovica 13% 25% ∑s PDVom Neoporezivo UKUPNO
Kn
1. Isporuka vode putem cisterne od 7m3 subvencionirana cijena za kućanstva  za potrebe stalnog stanovanja koja nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu a nalaze se unutar naselja m.t. 1,00 0,25 1,25 94,63
7m3 42,00 5,46 47,46 45,92
1. Isporuka vode putem cisterne od 12m3 subvencionirana cijena kućanstva  za potrebe stalnog stanovanja koja nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu, a nalaze se unutar naselja m.t. 1,00 0,25 1,25 161,33
12m3 72,00 9,36 81,36 78,72
2. Isporuka vode putem cisterne od 7m3 sve vrste objekata koja se  nalaze se unutar naselja (osim subvencioniranih) usluga 200,00 50,00 250,00 344,63
m.t. 1,00 0,25 1,25
7m3 42,00 5,46 47,46 45,92
2. Isporuka vode putem cisterne od 12m3 sve vrste objekata koja se  nalaze se unutar naselja (osim subvencioniranih) usluga 200,00 50,00 250,00 411,33
m.t. 1,00 0,25 1,25
12m3 72,00 9,36 81,36 78,72
3. Isporuka vode putem cisterne od 7m3 sve vrste objekata koja se  nalaze izvan naselja Usluga 300,00 75,00 375,00 469,63
m.t. 1,00 0,25 1,25
7m3 42,00 5,46 47,46 45,92
3. Isporuka vode putem cisterne od 12m3 sve vrste objekata koja se  nalaze izvan naselja usluga 300,00 75,00 375,00 536,33
m.t. 1,00 0,25 1,25
12m3 72,00 9,36 81,36 78,72

*Pravo na subvenciju ostvaruje se temeljem suglasnosti Općine Šolta za OPG-ove, te potvrde od strane VIK-a za korisnike koji nemaju mogučnost za spajanje na vodovodni priključak. 

2. GROBLJANSKE USLUGE

2.1. NAKNADE ZA GROBNA MJESTA cijena PDV 25% UKUPNO Kn
Naknada za dodjelu grobnog mjesta-2 do 6 ležaja kom 2.000,00 500,00 2.500,00
Naknada za dodjelu grobnog mjesta-zemljani grob kom 1.000,00 250,00 1.250,00
Godišnja grobna naknada klasična grobnica 4-6 mjesta kom 128,00 32,00 160,00
Godišnja grobna naknada klasična grobnica 1-3 mjesta kom 112,00 28,00 140,00
Godišnja grobna naknada zidane blok grobnice kom 96,00 24,00 120,00
Godišnja grobna naknada zemljani grob kom 80,00 20,00 100,00
Najam privremene grobnice dan 3,00 0,75 3,75
2.2. POGREBNE USLUGE cijena PDV 25% UKUPNO Kn
Kopanje i zatrpavanje rake kom 700,00 175,00 875,00
Razbijanje i uklanjanje mršavog betona kom 200,00 50,00 250,00
Uklanjanje armirane ploče i ponovno postavljanje kom 200,00 50,00 250,00
Otvaranje i zatvaranje grobnice kom 200,00 25,00 250,00
Ukop u grobnicu sa pregrađivanjem polica po ukopu 800,00 200,00 1.000,00
Ukop u grobnicu bez pregrađivanja polica po ukopu 600,00 150,00 750,00
Usluga prijevoza mrtvačkim kolima po sprovodu 250,00 62,50 312,50
Zidanje(zagrađivanje polica) kom 300,00 75,00 375,00
Čišćenje i formiranje groba nakon pokopa i uklanjanje vijenaca : a) zemljani grob

b) grobnica

kom

kom

150,00

100,00

37,50

25,00

187,50

125,00

Ukop izvan redovnog vremena ukopa kom 576,00 144,00 720,00
Korištenje mrtvačnice po sprovodu 100,00 25,00 125,00
Korištenje frižidera dan 100,00 25,00 125,00
Preuzimanje pokojnika (osim nesretnog slučaja) 07-15h kom 500,00 125,00 625,00
Preuzimanje pokojnika (osim nesretnog slučaja) 15-20h kom 800,00 200,00 1.000,00
Preuzimanje pokojnika u manipulativnom lijesu (kod prometne nesreće, utapanja, vješanja i dr. nesretni sl) kom 1.200,00 300,00 1.500,00
Upotreba manipulativnog lijesa kom 300,00 75,00 375,00
Naknada za korištenje električne energije i vode za kamenoklesarske radove dan 200,00 50,00 250,00
Čišćenje grobnica kom 200,00 50,00 250,00
Ispumpavanje vode iz grobnice kom 100,00 25,00 125,00
Razmještaj kostiju u grobnicu kom 500,00 125,00 625,00
Ekshumacije od 1 do 5 godina: a)iz zemlje

b)iz grobnice

kom

kom

1.920,00

1.200,00

480,00

300,00

2.400,00

1.500,00

Ekshumacije preko 5 godina: a)iz zemlje

b)iz grobnice

kom

kom

1.600,00

800,00

400,00

200,00

2.000,00

1.000,00

2.3. CIJENIK GROBNICA cijena PDV 25% UKUPNO Kn
Grobnica klasična-6 ležaja kom 25.000,00 6.250,00 31.250,00
Grobnica klasična-4 ležaja kom 21.000,00 5.250,00 26.250,00
 • Sprovod ili ispraćaj organizira isključivo Komunalno Basilija d.o.o.
 • Nedjeljom i blagdanom se ne organiziraju sprovodi i ispraćaji , u slučaju iznimke cijena usluge je uvećana za 100%.
 • Redovno vrijeme ukopa
  01.01. – 01.05. i 01.10.-31.12…….. 08,00 – 15,00 h
  01.06. – 30.09. …………………………… 08,00 – 13,00 h i 16,00 – 19,00

3. PARKING

USLUGE PARKINGA U LUCI ROGAČ cijena s PDV-om
Red.br. Kategorija Cijena I Cijena II
1 Sat parkinga 3,00 kn 5,00 kn
2 Dnevna karta 30,00 kn 50,00 kn
3 Mjesečna karta – fizičke osobe 200,00 kn 200,00 kn
4 Mjesečna karta- pravne osobe 400,00 kn 500,00 kn
5 Povlaštena mjesečna karta- fizičke osobe 100,00 kn 100,00 kn
6 Povlaštena mjesečna karta- pravne osobe 200,00 kn 300,00 kn
7 Povlaštena mjesečna karta- izvanulična 150,00 kn 150,00 kn
8 Povlaštena mjesečna karta- stanari 0,00 kn 0,00 kn
 • Napomena: navedene cijene vrijede:
  • za period 01.01. – 31.05. cijena I.
  • u periodu 01.06. – 30.09. cijena II.
  • u periodu 01.10. – 31.12. cijena I.
 • Napomena : status povlaštene karte definira Općina Šolta

4. CJENIK USLUGA PO NARUDŽBI FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

4.1.USLUGA RADA VOZILA,RADNIH STROJEVA I RADNIKA cijena PDV 25% UKUPNO Kn
Specijalno vozilo s vozačem-za odvoz otpada 9-15m3 sat 350,00 87,50 437,50
Specijalno vozilo s vozačem-autopodizač sat 250,00 62,50 312,50
Specijalno vozilo s vozačem-motorna čistilica sat 100,00 25,00 125,00
Specijalno vozilo s vozačem-malčer sat 300,00 75,00 375,00
Specijalno vozilo –fekalac 5m3 tura 320,00 80,00 400,00
Kamion sandučar 3t tura 150,00 37,50 187,50
Kamion Kiper 8,5 t + Kran tura 300,00 75,00 375,00
Buldozer sat 500,00 125,00 625,00
Kombinirka JCB 2CX sat 300,00 75,00 375,00
Bager JCB mini 802 sat 200,00 50,00 250,00
Radnik na pometanju ulica sat 45,00 11,25 56,25
Radnik na utovaru otpada sat 50,00 12,50 62,50
Radnik na uređenju JPP sat 65,00 16,25 81,25
Mehaničar sat 80,00 20,00 100,00
Električar sat 80,00 20,00 100,00
Valjak sat 150,00 37,50 187,50
4.2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA cijena PDV 25% UKUPNO Kn
Košenje travnjaka motornom kosilicom m2 0,40 0,10 0,50
Košenje trave motornom kosilicom metar dužni 1,00 0,25 1,25
Košenje trimerom neuređenih zelenih površina sat 80,00 20,00 100,00
Prehrana travnjaka mineralnim gnjojivom bez mat. m2 0,10 0,03 0,13
Lagano orezivanje drveća-suhih,starih i bolesnih grana kom 200,00 50,00 250,00
Oštro orezivanje drveća-krošnje kom 600,00 150,00 750,00
Orezivanje jednogodišnjih izboja drveća kom 5,00 1,25 6,25
Orezivanje drveća u glavu kom 150,00 37,50 187,50
Rušenje drveća na panj-promjer debla 0-50cm kom 300,00 75,00 375,00
Rušenje drveća na panj-promjer debla 50-100cm kom 600,00 150,00 750,00
Rušenje drveća na panj-promjer debla 100-150cm kom 900,00 225,00 1.125,00
Orezivanje palminih grana do 5m kom 300,00 75,00 375,00
Orezivanje palminih grana preko 5m kom 500,00 125,00 625,00
Orezivanje živice m2 9,00 2,25 11,25
Orezivanje zapuštene živice do 150cm visine m2 25,00 6,25 31,25
Orezivanje zapuštene živice do 200cm visine m2 50,00 12,50 62,50
Usitnjavanje drvene mase po pozivu korisnika s sjeckalicom  h 200,00 50,00 250,00
Malčiranje (košenje ) malčerom m 1,00 0,25 1,25

5. LUČKE USLUGE TARIFE ZA USLUGE KORIŠTENJA PITKE VODE I ELEKTRIČNE ENERGIJE

OSNOVA PITKA VODA EL.ENERGIJA
Plovila do 9,99m 1,00 kn/m LOA 1,00 kn/m LOA
Plovila od 10-14,99m 2,00 kn/m LOA 2,00 kn/m LOA
Plovila od 15-19,99m 3,00 kn/m LOA 3,00 kn/m LOA
Plovila od 20-29,99m 4,00 kn/m LOA 4,00 kn/m LOA
Plovila od 30m 5,00 kn/m LOA 5,00 kn/m LOA
Komunalno Basilija d.o.o.
Direktor
Tihana Saša Glavurtić ing.

Ovaj cjenik stupa na snagu 01.03.2018.
Izmjene cjenika primjenjuju sukladno Odluci Uprave Društva broj: OD-23/2018. pisane suglasnosti
Skupštine društva – Općina Šolta od 28.02.2018.)

Dopune cijenika od 01.04.2020. po odluci OD-23/2020, sukladno suglasnosti od 02.03.2020.