PRIJEDLOG CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (za savjetovanje)